TYT-AYT Eğitimleri

Eski isimleri YGS-LYS olan TYT-AYT, yükseköğretime geçiş sınavları olarak hayata geçmektedir. Üniversite kazanmak isteyen öğrenciler TYT ve AYT sınavlarına girerek üniversite okuma şansına sahip hale gelmektedir. TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin sahip oldukları temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise öğrencilerin kendi alanlarında sahip oldukları başarılarını ölçen ikinci oturum sınavıdır. Ülkemizde yüzbinlerce gencin geleceğini belirleyen üniversite sınavları, bir gencin bütün geleceğine bir şekilde etki etmesi yönüyle hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla bu sınavlara hazırlık sürecinin birçok yönüyle ele alınması gerekmektedir. Başakşehir Kristal VIP Eğitim’de TYT-AYT eğitimleri şu aşamalar dikkate alınarak yönetilir:

 • Öğrencinin öğretim bilgi seviyesinin eğitim ‘check-up’ıyla belirlenmesi.
 • Öğrencinin belirlenen eksiklerinin giderilmesi için eğitim koçu tarafından bir akademik takvim oluşturulması.
 • Öğrencinin çalışma verimini olumsuz etkileyen dikkat dağınıklığının olup olmadığının kurum psikoloğu tarafından dikkat testi ile belirlenmesi.
 • Dikkat problemi saptanan öğrencilerin Play Attention dikkat tedavi programına alınması.
 • Bu akademik süreçte öğrencinin kullanacağı kaynakların her öğrencinin kendine özgü olarak belirlenmesi.
 • Öğrencinin süreç içindeki ilerlemesinin eğitim koçu tarafından ciddiyetle takip edilmesi, geriye dönük bilgi eksikliklerinin ders öğretmenleri tarafından telafi edilmesi.
 • Sınav süreçlerinin beraberinde kaygı ve stresi de getirdiğinden öğrencinin kaygı ve stres durumunun eğitim koçu ve kurum psikoloğu tarafından gözlemlenip kontrol altına alınması.
 • Öğrenci-veli- öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi.
 • Öğrencinin ders çalışma plan ve programının kontrol altına alınıp öğrencinin çalışmalarının sonuçlarıyla beraber değerlendirilmesi.
 • Öğrencinin sınav anına, bilginin yanında motivasyon ve psikolojik açıdan da hazırlanması.
 • Sınav sonrası alınan sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilip öğrenci ve aile ile doğru tercihlerin yapılması.
 • Başakşehir Kristal VIP Eğitim’de TYT-AYT sınav hazırlık süreci birebir ders grup dersi ve grup çalışmaları ile birlikte 920 saatlik bir programı kapsar.

TYT-AYT eğitimleri veren Kristal Vip Eğitim, akademik yaklaşımlarla eğitim sürecini yöneten uzman eğitim kurumudur.